Uyap Kâtibim; Avukatların Elektronik İmza ile UYAP Avukat Portalına bağlanarak, icra takipleri için gerekli işlemleri tek-tek veya toplu olarak yapabileceği, bağımsız olarak çalışabilen, SHA YAZILIM tarafından üretilmiş bir UYAP iletişim yazılımıdır.

Uyap Kâtibim; UYAP Avukat Portalda, Tüm Takip Örnek E. Takip Açma, Vekâlet Pulu / Masraf / Harç Ödeme, Evrak Gönderme, SGK/ EGM/ MERNİS/ TAŞINMAZ ve SAFAHAT sorgulamaları yapma, Evrak İndirme, Dosyalara Vekâlet Ekleme, Takibin Durumunu Sorgulama, Takiplerde Vekil Olup olmadığınızı sorgulama ve Avukat Portalı Açma işlemlerini UYAP’ın izin verdiği ölçüde yapar.

UYAP için XML dosyası üretebilen programlarla oluşturulan XML dosyaları kullanılarak Uyap Kâtibim ile toplu olarak E. Takip ve Mts Takip işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

Uyap Toplu Sorgu Programı

Uyap Toplu Takip Açma Programı

Uyap Toplu Evrak İndir

Toplu İcra Takip Açma Programı

Toplu İcra Mts Takip Açılışı

Takip dosyalarında tek-tek veya toplu olarak;

 • Uyap toplu takip açma
 • Uyap toplu sorgu programı
 • Uyap toplu evrak indir
 • Uyap toplu dosya indir
 • UYAP Mernis sorgulama
 • Takip açabilir,
 • Vekâlet Pulu ödeyebilir,
 • Toplu İcra Takip Açma Programı - İlamsız Mts +İcra Takip Açılışı,
 • MTS Takip İşlemlerini Sorunsuz Yapabilirsiniz,
 • Toplu Tebligat Gönderebilir ve Tebligat Sonuçlarını Sorgulayabilirsiniz,
 • Abonelikten Kaynaklı Tüm Alacakları Merkezi Takip Sisteminden Sorunsuzca Açabilirsiniz,
 • Ödeme sorgulaması yapıp, para yatan dosyaları listeleyebilir,
 • Masraf, harç ödemesi yapabilir
 • Takip borçluları için Mernis’ ten sorgulayabilir,
 • Takip borçluları için İski’ ten sorgulayabilir,
 • Takip borçluları için Gelir İdaresi Başkanlığı Adres (GİB) sorgusu yapabilir,
 • Takip borçluları için Gsm Adres sorgusu yapabilir,
 • Takip borçluları için Dış İşleri Yurt Dışı Adres sorgusu yapabilir,
 • Takip borçluları için SGK sorgusu yapabilir,
 • Takip borçluları için Araç (EGM) sorgusu yapabilir,
 • Takip borçluları için Posta Çeki sorgusu yapabilir,
 • Takip borçluları için Takbis sorgusu yapabilir,
 • Takip borçluları için Sgk Haciz sorgusu yapabilir,
 • Takip borçluları için Banka Hesap Bilgileri sorgusu yapabilir,
 • Takiplerin UYAP Avukat Portalda ki tüm evrakını indirilebilir,
 • Takiplerin Safahatını sorgulayabilir,
 • Talimat dosyalarınızdaki safahat bilgilerini gönderebilir, evrakı indirebilir, bu dosyalara masraf ve harç gönderebilir,
 • Takiplerinizin durumunu topluca sorgulayabilir,
 • Takibini yaptığınız dosyalar için UYAP’ta vekil kaydınızın bulunup bulunmadığını sorgulayabilir,
 • UYAP Avukat Portalına bağlanabilir,
 • Abonelikten doğan alacaklar için Ankara 33. İcra dairesinde kolaylıkla takip açabilirsiniz,
 • UYAP bağlantısını alt kullanıcılarınıza dağıtabilirsiniz,
 • Uygulamamız çalışırken bilgisayarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz,
 • Uygulamamız ile işlerinizi kolaylaştırmak için devamlı olarak güncellenmektedir
 • Uyap Toplu Haciz Talebi Gönderme
 • Uyap Toplu Banka Haczi Talebi Gönderme
 • Uyap Toplu Banka Haczi Müzekkere Talebi Gönderme
 • Uyap Toplu Dosya Kapama
 • Uyap Toplu Dosya Kesinleştirme
 • Uyap Toplu Evrak İndirme
 • Uyap Toplu Evrak Gönderme
 • E-Devlet İle Manüel Giriş
 • E-Devlet İle Otomatik Giriş
 • Yeni Uyup Uygulaması İle Giriş
 • Uyap Bağlantısını Dağıt
 • Uyap'a Bağlı Kal
 • Uyap Bağlantısını Tarayıcıda Aç
 • Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulama
 • Kaysis Sorgulama
 • Ptt Barkod Sorgulama
 • Uyap Dosya Hesabı Sorgulama
 • Uyap Taraf Sorgulama
 • Uyap Safahat Sorgulama
 • Uyap Tahsilât-Reddiyat Sorgulama
 • Uyap Borçlu Bilgileri Sorgulama
 • Uyap Dosya Durumu Sorgulama
 • Uyap Vekillik Sorgulama
 • Uyap Talimat Dosyası Sorgulama
 • Uyap toplu mernis sorgulama
 • Uyap Kişi Sorgulama
 • Uyap Dosya Listesi Sorgulama
 • Uyap Harç Masraf Ödeme
 • Uyap Ödeme İşlemleri
 • Uyap Duruşmalarım
 • Uyap Haciz Talebi Gönderme
 • Uyap Evrak İndirme
 • Uyap Diğer Talep Gönder
 • Uyap Tebligat Talep Gönder
 • Uyap İcra Takibi Başlat
 • Uyap Mts İşlemi Takip Başlat
 • Uyap Tamamlanmayan Takipler
 • Uyap Mts Tebligat Durumu
 • Uyap Mts'den İcraya Geçiş
 • Uyap Xml Birleştirme
 • Uyap Vekâlet Gönder
 • Uyap Vekâlet Cevap Dilekçesi Gönder
 • Uyap Evrak Oluştur
 • Uyap Evrak İmzala
 • Uyap Evrak Oluştur - İmzala - Gönder
 • Uyap Evrak İmzala - Gönder
 • Uyap Evrak Yazdır
 • Uyap Ptt Mts Tebligat Belgesi Analiz
 • Uyap Nüfus Kayıt Belgesi Analiz
 • Uyap Kapalı Tebligat Evrak Belgesi Analiz
 • Uyap Tapu Udf Evrak Belgesi Analiz
 • Uyap Toplu PDF Analiz Modülleri